Identiteit

Grondslag

Onze grondslag is De Bijbel naar de interpretatie van de gereformeerde belijdenisgeschriften, de Drie Formulieren van Enigheid:

Identiteit van vereniging, peuterspeelzaal en scholen

Onze vereniging stamt uit 1903. We mogen putten uit een rijke onderwijsgeschiedenis, met een duidelijke rode draad: wij werken, onderwijzen en leven met mensen die de Heere Jezus Christus belijden, de Zoon van God, onze Zaligmaker. Alleen door Hem kunnen wij verzoend worden met God de Vader. De Heilige Geest leert ons Jezus Christus kennen en uit Hem leven.
Wij werken, onderwijzen en leven ook met mensen die invulling willen geven aan hun in de kerk afgelegde doopbelofte. We weten dat we als mensen in zonden ontvangen en geboren worden, maar mogen voorleven en doorgeven dat we uit genade, door het geloof in de Heere Jezus Christus, vergeving van zonden kunnen en mogen ontvangen. Daarbij willen we ook een thuis bieden aan mensen die zich verbonden voelen met de identiteit van onze gemeenschap en/of deze respecteren.

Daarnaast werken, onderwijzen en leven we vanuit de wetenschap dat God liefde is. ‘En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem.’ (1 Johannes 4:16, HSV)

Vanuit deze identiteit geven we het dagelijks leven in en rond onze peuterspeelzaal en de drie basisscholen De Bron, Nederwoud en De Wegwijzer samen met ouders/verzorgers vorm, zodat: ‘De woestijn en de dorre plaatsen vrolijk zullen zijn, de wildernis zich zal verheugen en in bloei zal staan als een roos.’  (Jesaja 35:1, HSV)

Identiteitsbewijs

Als bestuur en directies hebben we ons bezonnen op de missie en visie van onze vereniging.
Dit is uitgewerkt in een identiteitsdocument dat u hieronder kunt downloaden.

Identiteitsbewijs

PDF Document 5 MB