Leden

De ledenvergadering van dit jaar 2021 is geweest.

Volgend jaar komt er weer een nieuwe vergaderdata online.