Lidmaatschap

Betrokkenheid van ouders bij het wel en wee en de koers van de school stellen we als bestuur bijzonder op prijs. Daarom nodigen we u graag uit lid te worden van de Vereniging, als u kinderen op een van onze scholen heeft. Dat versterkt de band tussen school, gezin en kerk.

Als lid van de Vereniging heeft u stemrecht tijdens de jaarlijkse ledenvergadering, waarin het bestuur haar beleid verantwoordt.
Om lid te kunnen worden dient u de grondslag van de Vereniging te onderschrijven en trouw meelevend kerkelijk lid te zijn.
Het lidmaatschapaanvraagformulier kunt u hieronder downloaden en na het invullen inleveren bij een van de directieleden van de scholen of peuterspeelzaal.