Bestuur

In het bestuur vertegenwoordigde kerken

Vanaf het ontstaan van de vereniging zijn er in het bestuur meerdere Lunterse kerken vertegenwoordigd. Dit zijn dat de PKN-gemeenten (de Gereformeerde Kerk, de Hervormde Gemeente van Lunteren en de Maranathakerk) en de Hersteld Hervormde Gemeente. Er is ook plaats voor een bestuurslid vanuit de Gereformeerde Gemeente, omdat ook kinderen vanuit deze kerk onze scholen bezoeken.

Hoewel we geen ‘kerkschool’ zijn, hechten we wel grote waarde aan goed contact met de vertegenwoordigde kerken. Daarnaast voelen we ons verwant met alle andere kerken waarin onze grondslag onderschreven wordt en functioneert.

Bestuursvorm

In het kader van de wet ‘Goed onderwijs, Goed bestuur’ zijn de functies van bestuur en intern toezicht gescheiden. Hierbij is gekozen voor een zogenaamde functionele scheiding middels het AB/DB-model. In dit model bestaat het verenigingsbestuur uit een Dagelijks Bestuur (DB) met alleen uitvoerende bestuursleden en een Algemeen Bestuur (AB) met alleen toezichthoudende bestuursleden. Het gezamenlijke bestuur legt verantwoording af aan de ledenvergadering.

Vergaderstructuur

Het Dagelijks Bestuur vergadert 10 keer per jaar met de directeuren. Het Algemeen Bestuur vergadert 4 keer per jaar.Daarnaast zijn er twee commissie die zich op speciale gebieden richten, nl. een Huisvestingscommissie en een Identiteitscommissie.

Bestuur en directie laten zich ondersteunen door een bestuursondersteuner van Dyade.

Het bestuur:

Heeft u een vraag die specifiek aan het bestuur wilt stellen, dan kunt u een mail sturen naar de secretaris. Zijn contactgegevens vindt u in de galerij hieronder.

Albert van der Blom

Uitvoerend Bestuurder
aj.vanderblom@smdb-lunteren.nl

Wout-Jan Willemsen

Toezichthoudend Bestuurder
wj.willemsen@smdb-lunteren.nl

Marco Groeneveld

Toezichthoudend Bestuurder
m.groeneveld@smdb-lunteren.nl

Gert van Grootheest

Toezichthoudend Bestuurder
g.vangrootheest@smdb-lunteren.nl

Marijn van Dijk

Toezichthoudend Bestuurder
m.vandijk@smdb-lunteren.nl

Gerline van Ginkel

Toezichthoudend Bestuurder
g.vanginkel@smdb-lunteren.nl